Klachtenreglement

BZW is lid van branche organisatie SPOT. SPOT richt zich op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening en organiseert daarom de behandeling van klachten voor haar leden.

Het Klachtenreglement van SPOT is vastgesteld in afstemming met cliëntenorganisatie Ieder(in).
Het Klachtenreglement vindt u hier.

klachtenjaarverslag 2023

BZW Begeleiding in Zorg & Welzijn heeft in het jaar 2023 0 klachten ontvangen.