Ambulante begeleiding

BZW Begeleiding in zorg & welzijn biedt professionele ambulante begeleiding op maat.

Ambulant begeleiding is zorg dat zich bij de mensen thuis of in hun directe omgeving bevindt (extramuraal) en is bedoeld om cliënten te ondersteunen in het dagelijks leven.

Dit is altijd afhankelijk van de zorgvraag en leefsituatie van een client. Ambulant begeleiding is daarom maatwerk en dat is volgens BZW essentieel bij het leveren van kwalitatief goede zorg.   

Samen met de cliënt worden er afspraken gemaakt rondom de begeleiding. Zo wordt er samen ook afgesproken op welke gewenste dagen en tijden de cliënt wenst af te spreken.

Enkele situaties waarin ambulant begeleiding toegepast kan worden:

Ondersteuning bij het structureren en organiseren van een ontregelde leefomgeving.

Ondersteuning bij het structureren en organiseren van een ontregelde financiële situatie.

Ondersteuning bij het leren omgaan met een lichamelijke en/of mentale beperking.

Ondersteuning bij het regelen van sociale zaken zoals hulp bij het regelen van huisvesting.

Aan de slag in drie stappen

Stap 1

We maken eerst kennis

Om te bepalen wat de juiste zorg is vinden wij het ontzettend belangrijk om de cliënt eerst beter te leren kennen. We voeren dan ook altijd eerst een kennismakingsgesprek en nemen de tijd om de hulpvraag zo te verduidelijken.

Stap 2

We stellen een plan op

We kijken vanuit de kwaliteiten van de cliënt, naar wat er goed gaat en hoe deze kwaliteiten verder versterkt kunnen worden. Dit gebruiken we om samen een ondersteuningsplan op te stellen. Hierin worden alle afspraken tussen de cliënt en de ambulant begeleider opgenomen. Daarnaast worden er doelen opgesteld en omschreven wat er nodig is om deze doelen te behalen.

Stap 3

We werken aan doelen

Naast het behalen van doelen door middel van kortdurende hulpverlening, staat BZW ook klaar voor mensen die eerder al hulp hebben gehad, en nu juist behoefte hebben aan begeleiding tijdens de nazorg van hun traject. Of voor mensen die vanwege een lichamelijke beperking, langdurige zorg nodig hebben. Zodat ze bijvoorbeeld nog langer thuis kunnen blijven wonen.

Onze beloften

Jij hebt de regie

BZW heeft een signalerende functie en kijkt naar wat er nodig is om mensen in hun kracht te zetten. Onze primaire doelstelling is om de cliënt zoveel als mogelijk de regie te laten behouden en alleen te ondersteunen waar nodig is. Het behouden of vergroten van mensen hun zelfredzaamheid staat centraal.

We werken samen

Wanneer er meer dan alleen ambulante begeleiding nodig blijkt te zijn, koppelt BZW je aan deskundige hulpverleners die de juiste kennis en kwaliteiten bezitten om de zorg te kunnen realiseren die je nodig hebt. Denk hierbij aan verpleegkundigen, gespecialiseerde zorgverleners maar ook aan bewindvoerders en advocaten.