Dagbesteding

Ben je op zoek naar een leuke dagbesteding ? Bij BZW ben je aan het juiste adres!

BZW biedt naast ambulant hulpverlening ook meerdere dagen per week, doelgroepspecifieke dagbesteding aan binnen de regio Rotterdam en omstreken. BZW beoogt met haar dagbesteding een platform te creëren voor mensen met een zorgvraag en een positieve bijdrage te leveren aan hun kwaliteit van leven. Zowel voor jeugdigen als voor (jong) volwassenen en ouderen.

BZW heeft een samenwerking met Living room. Living room is een locatie in Rotterdam west. Livingroom profileert zich als een transformatiecentrum binnen Rotterdam. In samenwerking met BZW, faciliteert Living Room een ruimte waar de kwetsbare doelgroepen binnen de gemeente Rotterdam, specialistische hulp op maat kunnen ontvangen. Dit bieden wij door middel van dagbesteding & ambulante begeleiding.

De dagbesteding is gericht op mensen:

 • die in sociaal isolement verkeren;
 • die meer structuur in hun dagelijks leven nodig hebben;
 • die hun zelfvertrouwen willen vergroten;
 • die hun sociale vaardigheden willen verbeteren;
 • die hun sociaal netwerk willen vergroten;
 • die een eerste stap willen zetten richting herintreding in de maatschappij en het werken richting betaald werk.

Doelgroep

De doelgroepen waar de dagbesteding op is afgestemd zijn:

  • Kwetsbare mensen met psychosociale of psychiatrische problemen of een (licht) verstandelijke beperking.
  • Kwetsbare en moeilijk bereikbare kinderen / jeugdigen.
  • Zelfstandige ouderen
  • Mensen met een autismespectrumstoornis.
  • Mensen die langdurig werkloos zijn.

De dagbesteding wordt doelgroepspecifiek op verschillende dagen aangeboden. De groepsbegeleiders sluiten met hun opleidingsniveau, ervaring, kennis en kunde aan bij de doelgroep. Zij ondersteunen de cliënten bij het nemen van initiatief, bieden structuur en activiteiten en kijken waar hun interesses liggen om de cliënten verder te ontplooien.
Er wordt een breed scala activiteiten aangeboden voor jeugdigen, (jong) volwassenen en ouderen. Voorbeelden van activiteiten voor volwassenen en ouderen zijn:

 

 • coaching (individueel)
 • recreatie
 • koken
 • workshops zoals o.a.: muziekproductie en opnames, empowerment, omgaan met geld ect.

Jeugd

Bij BZW geloven wij in een positieve benadering en leggen we vooral de nadruk op wat iemand wel kan. Door de jeugdigen op een positieve en persoonlijke manier te benaderen, krijgen zij de aandacht die zij zowel nodig hebben als verdienen. Dit met als doel hun eigen kansen en talenten optimaal te kunnen ontwikkelen.

BZW werkt vanuit een holistische visie. Dit zie je in de praktijk o.a. terug in de wijze waarop we contact leggen met de jeugdigen waarbinnen we met een integrale aanpak verschillende leefgebieden aanspreken. Op deze manier willen we een positieve invloed uitoefenen op de denkwijze, de beleving en de sociale contacten van de jeugdigen met als doel het bewerkstelligen van gedragsverandering.

De psychologie leert ons dat jeugdigen in de adolescentiefase, in een belangrijke fase van hun leven verkeren. Zij bevinden zich in de overgang van jeugd naar volwassenheid en krijgen te maken met keuzes die een groot effect kunnen hebben op de rest van hun leven. Het doorlopen van deze fase kan gezien worden als een reis door het leven. Veel jeugdigen maken die reis het liefst in een goede en veilige omgeving. Dit is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Identiteitsontwikkeling speelt een belangrijke rol in deze levensfase. BZW speelt in op de fase van adolescentie door niet alleen een veilige omgeving te creëren maar ook door de jeugdigen te ondersteunen om de volgende levensfase te bereiken.

BZW wil deze doelgroep bereiken door activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de levensfase en interesses van de cliënten. Hierbij valt te denken aan de volgende activiteiten:

 • coaching (individueel)
 • koken
 • muziekles
 • grafisch design
 • talentontwikkeling
 • weerbaarheidstrainingen
 • workshops zoals o.a.: muziekproductie en opnames, doelstellingen en plannen, omgaan met geld ect.

De samenwerking tussen BZW en Living Room helpt hierbij door de jeugdigen te motiveren om hun aandacht op hun eigen talent en interesses te werpen.

Werkwijzen

Een cliënt kan bij interesse in dagbesteding en/of ondersteuning worden aangemeld. Voor dagbesteding is er een indicatie nodig van de gemeente waar de cliënt woont of via het CIZ. Bij een aanmelding kijkt BZW of er al een indicatie is (WMO of WLZ). Indien dit niet het geval is dan vraagt BZW deze indicatie aan.

Na aanmelding:

 • krijg je een eigen coach, iemand die er speciaal voor jou is;
 • er volgt een intakegesprek;
 • we gaan samen ontdekken wat jij nodig hebt qua dag invulling;
 • we maken met jou een persoonlijk plan;
 • jouw input bepaald mede de activiteiten die geboden zullen worden;
 • de activiteiten kunnen zowel binnen als buiten onze locatie georganiseerd worden;
 • je heb gesprekken met je coach.

De dagbesteding wordt van maandag tot vrijdag aangeboden

We zijn er voor je

Neem contact met ons op om de verschillende mogelijkheden te bespreken.