De zorg in Nederland

In Nederland wordt de langdurige zorgvrager en ondersteuning voor volwassenen opgesplitst in drie zorgwetten namelijk:

  • De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • De Zorgverzekeringswet (ZVW)
  • De Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Dit maakt het soms lastig om uit te zoeken binnen welke wet een bepaalde hulp- of zorgvraag past en hoe je in contact kan komen met de juiste instanties. Hierdoor blijven mensen vaak rondlopen met klachten of problemen. Dat kan voorkomen worden.

Wij zijn er voor jou

BZW heeft aandacht voor de zorg die jij nodig hebt. Wij nemen alle drempels voor je , begeleiden je stap voor stap in het proces en koppelen je indien nodig aan de juiste instanties. Zo krijg jij de zorg waar je recht op hebt.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een wet die wordt ingezet om mensen doormiddel van hulp en ondersteuning, zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Ieder gemeenten in Nederland is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. BZW kunt u helpen bij uw aanmelding en biedt ambulant ondersteuning vanuit de WMO op de volgende gebieden:

  • Clientondersteuning op het gebied verstreken van informatie en adviezen
  • Ondersteuning bij het structureren en organiseren van een ontregelde/ verwaarloosde leefomgeving en/of financiële situatie.
  • Opname preventiegerichte ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg
  • Ambulante verslavingszorg
  • Ondersteuning bij het vergroten van de zelfredzaamheid en sociale- vaardigheden

Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet

Helaas zijn er soms factoren die er voor zorgen dat een persoon niet meer in staat is zichzelf te verzorgen (persoonlijke verzorging).  Dat kan van korte duur zijn, bijvoorbeeld vanwege herstel na een operatie (ZVW). Maar soms is er ook sprake van een permanente hulpvraag, bijvoorbeeld wanneer iemand een ernstige chronische aandoening heeft (WLZ).

Persoonlijke verzorging richt zich op het ondersteunen bij of het overnemen van de algemene dagelijkse handelingen zoals wassen en aan- en uitkleden.