Lees meer over BZW

Ik stel me graag kort aan je voor.

Zes jaar geleden ben ik als Sociaal Pedagogisch Hulpverlener afgestudeerd. Gedurende mijn studie beperkte ik mijzelf door al mijn aandacht op de Geestelijke gezondheidszorg te richten.

Na mijn opleiding ben ik mijzelf verder gaan verdiepen binnen de diversiteit binnen de zorg. Zo heb ik mij de afgelopen jaren ontwikkelt in een empathische hulpverlener die elke situatie via een oplossingsgerichte denkwijzen benaderd, ongeacht de doelgroep. Hierdoor heb ik verschillende sectoren binnen de zorg mogen ervaren: Gehandicaptenzorg, persoonlijke verzorging, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg, wonen, crisis.

Ik geloof enorm in de eigen kracht die in iemand schuilt, ook als zij in eerste instantie niet in zichzelf gelooft. Juist het naar boven halen en benutten van die kracht geeft mensen het gevoel dat ze het wél kunnen.

Missie

Elke persoon in zijn kracht zetten door samen een veilige omgeving te creëren waarin ruimte ontstaat voor ontwikkeling.

Visie

Het leveren van kwalitatieve zorg hoeft niet altijd in een ziekenhuis of instelling te gebeuren. BZW richt zich op de zorg bij mensen thuis, met aandacht voor wat wél mogelijk is. Respect en vertrouwen zijn de fundamentele kernwaardes om te komen tot de juiste hulp.