Lees meer over BZW

BZW begeleiding in Zorg & Welzijn is een jonge, ambitieuze en daadkrachtige organisatie die
een actieve rol speelt op het gebied van ambulante begeleiding en dagbesteding in de regio Rotterdam en omstreken en Drechtsteden. BZW is een HKZ gecertificeerde organisatie, die tevens een gecontracteerde zorgaanbieder is voor ambulante begeleiding binnen de gemeenten Molenlanden en Gorinchem. BZW is opgericht door een zorgprofessional die vanuit haar passie en breed scala aan kennis binnen de zorg, ervoor heeft gekozen om de focus te leggen op de eigen kracht die in iemand schuilt. Vanuit die denkwijzen geloven wij dat juist het naar boven halen en benutten van die kracht mensen het gevoel geeft dat ze het wél kunnen.
Samen met ons team van professionals zetten wij ons dagelijks in voor de kwetsbare doelgroepen van onze samenleving. Wij focussen op wat nog wel kan, empoweren vanuit hier en werken aan de onderdelen van het leven die moeizamer gaan. Wij denken in mogelijkheden.

Missie

Elke persoon in zijn kracht zetten door samen een veilige omgeving te creëren waarin ruimte ontstaat voor ontwikkeling.

Visie

Het leveren van kwalitatieve zorg hoeft niet altijd in een ziekenhuis of instelling te gebeuren. BZW richt zich op de zorg bij mensen thuis, met aandacht voor wat wél mogelijk is. Respect en vertrouwen zijn de fundamentele kernwaardes om te komen tot de juiste hulp. Centraal hierin staat dat BZW naast de cliënten staat om de cliënt op een actieve manier invulling te laten geven aan diens eigen leven.